GoPages CRM (Βασισμένο πάνω στο V-tiger)

Το vTiger CRM είναι μία 100% ανοικτού κώδικα, εφαρμογή διαχείρισης πελατειακών σχέσεων και οργάνωσης μιας επιχείρησης, σχεδιασμένη έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται και να εφαρμόζεται εύκολα από μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η τεράστια ευελιξία του, η προσαρμοστικότητα του, οι πολλαπλές λειτουργίες που ενσωματώνει, η δυνατότητα διασύνδεσης και φορητότητας, το καθιστά ιδιαίτερα απαραίτητο, για κάθε τύπο επιχείρησης που θέλει να οργανώνεται, να αναπτύσσεται και να πετυχαίνει τους στόχους της.

Χαρακτηριστικά της εφαρμογής
Η εφαρμογή αποτελείται από τέσσερα κυρίως τμήματα (που αντιπροσωπεύουν συνήθως και τμήματα της επιχείρησης αν και πολλές φορές επικαλύπτονται):
·          Την διαχείριση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών πώλησης (Sales Force Automation)
·          Την υποστήριξη κι εξυπηρέτηση των πελατών (After sales support/Helpdesk)
·          Την αυτοματοποίηση των διαδικασιών μάρκετινγκ (Marketing Automation)
·          Την διαχείριση των αποθεμάτων (Inventory Management)


Η διαχείριση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών πώλησης περιλαμβάνει τις εξής υποενότητες:
Διαχείριση των συστάσεων (Lead Management). Πρόκειται για άτομα που μπορούν έμμεσα ή άμεσα να μας οδηγήσουν σε μια ευκαιρία πώλησης. Σύνδεση των συστάσεων με προϊόντα και μετατροπή τους σε επαφές με ένα κλικ.
Διαχείριση των ευκαιριών πώλησης (Sales opportunity Management). Διαχείριση όλου του κύκλου πώλησης, από την καταγραφή της ευκαιρίας μέχρι την παραγγελιοληψία και την ολοκλήρωση της πώλησης.
Διαχείριση των λογαριασμών (account management). Πλήρης καταγραφή των στοιχείων των εταιρειών με τις οποίες συναλλασσόμαστε καθώς και ιστορικό αυτών των συναλλαγών. Δίνεται η δυνατότητα για αναλύσεις που προάγουν το cross selling και up selling. Εξαγωγή των στοιχείων σε λογιστικά φύλλα για την περαιτέρω ανάλυση της συμπεριφοράς των πελατών.
Διαχείριση επαφών (Contact Management). Ιεράρχηση των επαφών στην εταιρεία για τον καλύτερο συντονισμό στις συναλλαγές μαζί τους. Σύνδεση των επαφών με τις ευκαιρίες, τις δραστηριότητες και άλλες λεπτομέρειες.
Διαχείριση Δραστηριοτήτων (Activity Management) Πλήρης καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων των πωλητών. Αποθήκευση των emails που ανταλλάσσονται με τους πελάτες και ημερολογιακός προγραμματισμός των ραντεβού, των τηλεφώνων κλπ.
Αναφορές και διαγράμματα (Reports and Dashboards). Αναλυτικό CRM χρήσιμο στον σχεδιασμό της περαιτέρω πορείας. Αναλύσεις ανάλογα με το στάδιο πώλησης
Παραμετροποίηση προϊόντων (Product Customization). Πλήρης παραμετροποίηση της προϊοντικής βάσης με οριζόμενα πεδία που καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης.


Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μετά την πώληση, έχοντας ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην διατήρηση των πελατών σε θετική άποψη για την εταιρεία, καλύπτεται από την εφαρμογή με:
Διαχείριση των αιτημάτων των πελατών (Ticket Management). Πλήρης παρακολούθηση των αιτημάτων ανά πελάτη, σύνδεση αυτών με τα προϊόντα, τις επαφές και τα άλλα υποσυστήματα για καλύτερη εποπτεία. Οι λύσεις στα αιτήματα μπορούν να δοθούν μέσα από την διαδικτυακή πύλη των πελατών για βελτιστοποίηση της διαδικασίας. Πλήρης παραμετροποίηση και εξατομίκευση.
Γνωσιακή βάση δεδομένων (Knowledge Base). Η γνώση που παράγεται μέσα σε μια επιχείρηση, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαιά της και είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της. Η εφαρμογή προσφέρει την δυνατότητα της πλήρους εκμετάλλευσης της παραγόμενης γνώσης, μέσω της σύνδεσής της με τα αιτήματα, τα προϊόντα κλπ, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη σε πρώτη ζήτηση.
Διαδικτυακή Πύλη εξυπηρέτησης πελατών (Customer Service Portal). Παρέχει την δυνατότητα στους πελάτες μας να καταγράφουν μόνοι τους τα αιτήματα προς το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών αφού πρώτα αναζητήσουν στην Γνωσιακή Βάση πιθανές λύσεις. Μειώνει τον χρόνο ανταπόκρισης στο αίτημά τους και εξεύρεσης λύσης, ενώ δίνει και την δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας των αιτημάτων του. Συμβάλλει έτσι στην ικανοποίηση του πελάτη από το επίπεδο εξυπηρέτησής του.


Αυτοματοποίηση των διαδικασιών Marketing (Marketing automation)
Η εφαρμογή προσφέρει στην παρούσα φάση ανάπτυξής της κάποιες λειτουργίες που υποστηρίζουν επικοινωνία μέσω μαζικών email, διαχείριση των συστάσεων και των προϊόντων, βοηθώντας έτσι το τμήμα μάρκετινγκ να οργανώσει τις εκστρατείες προώθησης των προϊόντων της εταιρείας.


Διαχείριση Αποθεμάτων (Inventory Management)
Η εφαρμογή CRM επεκτείνεται και πέρα από τα παραδοσιακά συστήματα CRM προσφέροντας μια πληρη διαχείριση του κύκλου πώλησης συνδυάζοντας λειτουργίες διαχείρισης αποθεμάτων, όπως προϊόντα, τιμοκαταλόγους, προμηθευτές, προσφορές, δελτία παραγγελίας, εντολές πώλησης με τις κλασικές λειτουργίες CRM όπως συστάσεις, πελάτες και ευκαιρίες. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στον χρήστη της εφαρμογής να συνδυάσει δραστηριότητες pre-sales και post-sales σε μία εφαρμογή.
Οι κυριότερες υποενότητες της εφαρμογής που σχετίζονται με την διαχείριση αποθεμάτων είναι:
·          Διαχείριση Προϊόντων (Product Managemement)
·          Προσφορές (Sales Quotes)
·          Διαχείριση δελτίων παραγγελίας και εντολές πώλησης (Order Management)


 Κύρια υποσυστήματα 


Πωλήσεις

Υποστήριξη

Μάρκετινγκ

Διαχείριση συστάσεων

Διαχείριση προβλημάτων (Tickets)

Καμπάνιες

Διαχείριση λογαριασμών & επαφών

Γνωσιακή βάση

Μαζική αποστολή email & SMS

Διαχείριση ευκαιριών

Portal αυτοεξυπηρέτησης πελατών

Πρότυπα Email

Δημιουργία & διαχείριση προσφορών

Online γνωσιακή βάση

Πρότυπα συγχώνευσης αλληλογραφίας

 

 

 

Αποθήκη & Προϊόντα

Δραστηριότητες

Παραγωγικότητα

Κατάλογοι Προϊόντων

Εργασίες, συναντήσεις & κλήσεις

Πρόγραμμα Email

Τιμοκατάλογοι

Επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες

Διασύνδεση με Microsoft Outlook

Διαχείριση προμηθευτών

Ημερολόγια Shared Calendar

Διασύνδεση με Microsoft Office

Αγορές

Ιστορικό δραστηριοτήτων

Διασύνδεση με Mozilla Thunderbird

Παραγγελίες πωλήσεων

Υπενθυμίσεις E-mail

Portal πελατών

Τιμολόγηση

Σημειώσεις

Διασύνδεση με RSS

 

 

 

Αναφορές

Παραμετροποίηση

Ασφάλεια

Παρουσίαση Key Metrics

Πεδία

Διαχείριση χρηστών

Παραμετροποιήσιμες αναφορές

Λίστες Επιλογών

Προφίλ χρηστών

20 Προσχεδιασμένες αναφορές

Φίλτρα & προβολές λιστών

Ρόλοι χρηστών

20 Προσχεδιασμένα Dashboards

Drag & Drop Modules

Ομάδες χρηστών

Οργάνωση αναφορών σε φακέλλους

Νομίσματα & φόροι

Ελεγχόμενη πρόσβαση σε δεδομένα

;